2. PETER

2. PETER

Vær på vakt mot falsk lære

Skrevet: 64-68 e.Kr.

Hensikt: Advare mot lærere som fører vill

Nøkkelvers: 3:17-18

Selv om adressatene ikke er spesifisert i dette brevet (1:1), så er de nok de samme som for 1. Peter: “Dette er det andre brevet jeg skriver til dere.” (3:1) Han sier videre at han skriver for å "holde dere våkne ved å minne dere om dette" (1:12-15, 3:1-2), og han advarer om at vranglærere vil komme.

 

Disse falske lærerne vil forkynne en syndig livsstil pga "friheten i Kristus" (2:19). Kanskje har de forvrengt det Paulus sier i f.eks. Rom 6, og at det er derfor Peter også nevner Paulusbrevene i 3:15-16. De sier også at Jesus aldri kommer tilbake (kap 3). Peter sier at grunnen til at gjenkomsten drøyer er at Gud ønsker at alle skal komme til tro (3:9). Han oppfordrer dem til å vokse i troen og leve i hellighet fram til dette skjer (3:11-15).

 

I 1:14 sier Peter at han ikke kommer til å leve så mye lenger, så dette er trolig skrevet kort tid før han ble henrettet i forfølgelsene under Nero en gang mellom 64 og 68 e.Kr.

Struktur:


Kap 1  Hold fast på kallet og profetordet

Kap 2  Advarsel mot falske lærere

Kap 3  Herrens dag kommer