MATTEUS

MATTEUS

Jesus er jødenes konge

Skrevet: 60-70 e.Kr.

Hensikt: Vise at Jesus oppfylte profetiene om Messias og var jødenes konge

Nøkkelvers: 27:37

Matteusevangeliet har nesten 130 henvisninger til Det gamle testamente og er en fin overgang til Det nye testamente. Det passer derfor bra at Matteus kommer først av evangeliene, og det er skrevet for å vise at Jesus oppfylte profetiene om Messias og dermed var jødenes konge, selv om han ikke var en politisk og militær messias som skulle fri dem fra romerne slik de forventet.

 

Det virker som de fleste av leserne var jøder, trolig Jesus-troende jøder i konflikt og debatt med ikke-kristne jøder. Hele historien begynner også med en slektstavle. Sånt er kanskje ikke det mest spennende for oss, men for jødene var det veldig viktig å vite bakgrunnen til Jesus og hvem han kom fra. Spesielt var det viktig å se om han faktisk var en etterkommer av David, slik Messias skulle være i følge GT. Matteus viser også hele veien hvordan Jesus oppfylte profetene i GT med uttrykket "dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten…" eller lignende. Han bruker også “himmelriket” der Markus og Lukas har “Guds rike”, fordi jødene ofte unngikk å nevne Gud direkte og brukte i stedet andre ord for å vise respekt.

 

Matteus presenterer også Jesus på mange måter som en ny Moses, jødenes store befrier. De kom begge ut av Egypt (2:13-15), blir nesten drept som barn (2:16-18), var i ørkenen i 40 dager/år, befrir folket og inngår en pakt. Derfor er det nok ikke tilfeldig at Matteusevangeliet har med fem lengre taler av Jesus som en parallell til de fem Mosebøkene. Disse talene kan være utgangspunktet for en inndeling av boka.

 

Den oldkirkelige tradisjonen med å tilskrive forfatterskapet til apostelen Matteus har fortsatt hold. I oldkirken mente man også at Matteus var det eldste av evangeliene. Det dateres ofte et sted mellom 60 og 80 e.Kr.

Spesielt for Matteusevangeliet:

  • Den mest kjente talen til Jesus: Bergprekenen i kap 5-7
  • Den mest kjente versjonen av misjonsbefalingen (28:18-20)
  • Det mest “jødiske” evangeliet
  • Inneholder flere profetsitater enn noen av de andre bøkene i NT

Gjennomgang med opptak:

Vår Far / Fadervår

Tolkning av lignelsene

Matteus 24

Hvordan oppfyller Jesus GT?