JONA

JONA

Guds hjerte for Israels fiender

Tidsperiode: 793-753 f.Kr.

Hensikt: Vise Guds nåde for alle folkeslag

Nøkkelvers: 4:2

Jona nevnes også i 2. Kong 14:25, som forteller oss om at Jona levde på samme tid som Jeroboam II (793-753 f.Kr.). Han var altså en historisk person, og Jesus omtaler også innbyggerne i Ninive som historiske personer (Matt 12:41). I tillegg mener professor i Det gamle testamentet Douglas Stuart at "det er godt dokumentert at flere mennesker (for det meste hvalfangere) har overlevd lange perioder inne i sjøskapninger." Det er altså ingen tydelige tegn på at dette er en oppdiktet historie, selv om den nok går dypere enn kun historiske fakta.

 

Ninive var hovedstaden i Assyria. På Jonas tid var assyrerne ennå ikke på sitt mest brutale, men det var langt fra godt likt likevel. Selv ikke profeten Jona likte at Gud brydde seg om onde hedninger og Israels fiender. Han drar i stedet vestover, stikk i motsatt retning av Ninive som lå i dagens Irak. Han prøver å stikke av fordi han vet at Gud kommer til å spare dem hvis de omvender seg, og det vil han ikke være med på. Hans hat for sine fiender overgår hans trofasthet mot Gud.

 

Boka handler egentlig mer om Guds kjærlighet og nåde enn at Jona prøver å stikke av. Den oppfordrer oss til å elske våre fiender fordi Gud elsker dem. Selv våre verste fiender.

 

Både Jesus og Jona var profeterer fra Galilea. Jona kom fra Gat-Hefer (2 Kong 14:25) som lå ca. 5 km unna Nasaret. Jesus refererte til "Jona-tegnet" i Matt 12:39-40. Jona i fisken pekte altså fram på Jesu død og oppstandelse. 

Intro:

Kap 1-2:

Kap 3-4: