EFESERNE

EFESERNE

Gud gjorde alt, så lev verdige liv

Skrevet: 60-62 e.Kr.

Hensikt: Vise dem hva de har i Jesus og oppmuntre dem til å leve rett og uten frykt

Nøkkelvers: 2:10

Apg 19 forteller om da Paulus var i Efesus for første gang. Vi får bl.a. vite at det var åndemanere der (v. 13), at de brente svartekunstbøker for en enorm sum (v. 19), og at sølvsmeden Demetrios laget små Artemis-templer i sølv og at dette var god business for byen (v. 24).

 

Efesus hadde et veldig religiøst miljø og var en slags “åndelig fornøyelsespark”. Man kunne velge og vrake mellom forskjellige religiøse “tilbud”. Folk flest trodde at alle områder av dagliglivet var under innflytelse av ulike ånder. De var redde for slike fiendtlige åndelige krefter og prøvde å sikre seg mot dem og oppnå velsignelser i åndeverdenen. Dette kunne gjøres ved magiske ritualer eller ved å få gudene på sin side som beskyttelse, spesielt gudinnen Artemis som ble sett på som Efesus’ store beskytter. De trodde hun kunne bryte skjebnens gang og beskytte mot ånder. Templet hennes, som Efesus var mest kjent for, var et av oldtidens syv underverker og den største bygningen i den greske verden. Opptøyene som beskrives i Apg 19:23-40 viser hvor viktig hun var for efeserne.

 

Denne frykten for åndeverdenen slapp ikke så lett taket da de ble kristne. Kanskje var de ikke fullstendig overbevist om at de allerede var beskyttet i Jesus, eller det er nye i menigheten som trenger undervisning om dette, siden det fortsatt er et tema når Paulus skriver Efeserbrevet.

 

Paulus minner dem derfor om hva Gud har gjort for dem (kap 1-3), f.eks. at de allerede har fått all åndelig velsignelse i Jesus (1:3-14) og at de er satt i himmelen sammen med Jesus (2:6) som er over alle makter og myndigheter (1:20-22). Kapittel 4-6 handler om hvordan dette bør ha konsekvenser for hvordan de lever.

 

Efeserbrevet er trolig skrevet mens Paulus satt i fengsel i Roma (3:1, 4:1, 6:20) i år 60-62.