TITUS

TITUS

Guds nåde fører til rett livsstil

Skrevet: 63-64 e.Kr.

Hensikt: Instruere i utnevnelse av eldste og hjelpe kreterne til å leve rett

Nøkkelvers: 2:11-12

 

Titus var en medarbeider av Paulus som dukker opp i noen av brevene. I Gal 2:1-3 får vi vite at han var greker, og i 2. Kor leser vi at han ble sendt til Korint for å ordne opp i problemene der (8:17). Han gjorde tydeligvis en god jobb i Korint, for her i Titus ser vi at Paulus har latt ham bli igjen på Kreta for å “ordne det som fremdeles var ugjort”. I tillegg skulle han innsette eldste i hver by der (1:5).

 

Retningslinjene for utvelgelsen av eldste finner vi i 1:6-9. Det som var “ugjort” kan ha vært mange ting. Kreterne levde opp til sitt dårlige rykte (1:12-13) og måtte derfor irettesettes. Det fantes også noen som førte andre vill og underviste vranglære for å tjene på det (1:10-11). De holdt også på med “tåpelige stridigheter” om slektstavler og Moseloven (3:9) og holdt seg til “jødiske myter og bud” (1:14).

 

Paulus kan ha skrevet brevet til Titus omtrent på samme tid som han skrev 1. Timoteus. Dette ville da være rundt år 63 e.Kr.