JESAJA

JESAJA

Gud kaller sitt folk til å stole på ham og bli hans tjenere slik at verden kan kjenne ham og bli reddet

Tidsperiode: ca. 740-700 f.Kr.

Hensikt: Få Juda til å stole på Gud over Assyria eller Egypt og få dem til å innse at det er synden som er hovedproblemet slik at de omvender seg og blir med på Guds plan

Nøkkelvers: 12:1-2, 35:4, 54:7-8

Jesaja er en av bøkene i GT som er mest sitert eller henvist til i NT med ca 600 ulike forekomster, bl.a. mange kjente messianske profetier. Derfor kalles Jesaja noen ganger “det 5. evangeliet”. Jesus brukte også Jesaja mye.

 

Fra 745 f.Kr. var Assyria på offensiven, og Juda visste ikke om det var lurest å alliere seg med Egypt eller Assyria. Jesaja sin oppgave var å få folket til å vende om og stole på Gud framfor politiske allianser og få dem til å innse at deres egentlige problem er ikke fiendene deres, men deres egen synd. Jesaja peker på avgudsdyrkelse, korrupsjon, undertrykkelse av fattige og et generelt opprør mot Gud. All denne ondskapen og uretten skal dømmes og folket må renses for å komme ut igjen på den andre siden som mer trofaste mot Gud. Denne renselsen skjedde ved at Gud lot dem ble tatt i fangenskap av babylonerne i 586-539 f.Kr.

Men Jesaja snakker også mye om Guds frelse, både i form av tilbakevending fra eksilet og ved at Messias skal komme. De såkalte "tjenersangene" i kap 42, 49, 50 og 53 i del 2 (etter eksilet) er ekstra spesielle i denne sammenhengen. Disse avsnittene beskriver en person som er adskilt fra folket og som heller ikke er Jesaja selv, som er en rettferdig konge (42:1-9), en profet (49:1-6) og en lydig disippel som er villig til å lide (50:4-9) og dø og bli et skyldoffer for folkets synder og lovbrudd. Spesielt i den fjerde sangen i 52:13 - 53:12 finner vi usedvanlig konkrete beskrivelser av Jesus, mange hundre år før det skjedde. 


Boka avsluttes på en storslagen måte med beskrivelsen av det nye, rensede Jerusalem i kap 65-66, et bilde som også brukes på slutten av Johannes' åpenbaring og dermed hele Bibelen. Her beskrives det endelige målet, hva de som stoler på Gud har i vente. Da skal døden ikke ha makt lenger (65:19-20), og forbannelsen fra 1. Mos 3 skal bli opphevet (65:21). Folkeslagene beskrives som Israels brødre, som bringes til Gud som offergaver. De siste versene av boka beskriver dommen og evigheten. 

 

Det er som sagt mye Jesus å finne i Jesaja, men her er noen eksempler: 

  • Født av en jomfru & “Gud med oss” for alvor (7:14, 9:6, Matt 1:22-23)
  • En kvist fra Isais stubbe (11:1-10, Rom 15:12, Åp 5:5, 22:16)
  • Den virkelige tilbakevendingen fra eksilet (40:3, Luk 3:4)
  • Herrens lidende tjener (spes. 52:13 - 53:12, Matt 8:17, Mark 10:45, 1 Pet 2:24). Det motsatte av en militær frelser.
  • “Et nådens år fra Herren” kom med Jesus (61:1-2, Luk 4:18-19)

Intro:

Kap 13-27

Kap 40-48

Kap 1-6

Kap 28-35

Kap 49-55

Kap 7-12

Kap 36-39

Kap 56-66