MARKUS

MARKUS

Jesus er Herrens lidende tjener

Skrevet: 60-70 e.Kr.

Hensikt: Vise Jesu autoritet og kalle til disippelskap

Nøkkelvers: 10:45

Det er en tradisjon helt tilbake til den tidligste kirke at Johannes Markus skrev dette evangeliet. Han var med på deler av den første misjonsreisen til Paulus (Apg 12:25, 13:5, 13) og skal siden ha blitt en av Peters medarbeidere (1 Pet 5:13). Markusevangeliet er blitt kalt et sammendrag av Peters forkynnelse om Jesus.

 

Det er flere ting som tyder på at Markus skrev til hedninger. For eksempel forklarer han jødiske skikker (7:2-4, 15:42) og han oversetter noen arameiske ord til gresk (f.eks. 5:41 og 7:11). Tradisjonen sier at Markusevangeliet ble skrevet til kristne som ble forfulgt av keiser Nero etter at Roma brant i år 64. De kristne fikk skylden for å ha startet brannen og ble forfulgt i ca. fire år. Ifølge tradisjonen ble både Peter og Paulus drept i disse forfølgelsene. Mange mener derfor at Markus ble skrevet på 60-tallet for å oppmuntre de kristne i Roma.

Tolkning av lignelsene

Spesielt for Markusevangeliet:

  • Det korteste evangeliet
  • Holdes ofte for å være det eldste av evangeliene
  • “Hemmeligheten om Messias”: I den første halvdelen vil ikke Jesus bli kjent som Messias, men et vendepunkt skjer når han spør disiplene “hvem sier folk at jeg er” i 8:27-29.

Gjennomgang med opptak: