NEHEMJA

NEHEMJA

Bymur og folk gjenoppbygges

Setting: Fortsetter historien fra Esras bok (445 - etter 433 f.Kr.)

Nøkkelvers: 6:15-16

Nehemja handler om den fullstendige gjenoppbyggingen av Jerusalem og folket etter eksilet i Babylon. Vi lærer om lederskap, om å lære av historien, om bønn og om Guds ledelse på en måte vi kan relatere til.

 

Folket begynte å reparere bymuren i Esra 4, men ble stoppet av den persiske kongen Artaxerxes. Nehemja ber den samme kongen om lov til å fortsette å reparere muren.

 

En enkel struktur av boka:

 

Kap 1-7: Nehemja bygger opp igjen muren. Mye motgang gjør at Nehemja må være taktisk og praktisk for å få prosjektet ferdig. (446-445 f.Kr.)

 

Kap 8-10: Esra bygger opp igjen folket. De leser fra loven og kommer offisielt tilbake til Gud.

 

Kap 11: Nehemja bygger opp igjen samfunnet

 

Kap 12: Muren innvies (etter 433 f.Kr.)

 

Kap 13: Nehemjas reformer. Bl.a. oppløsing av blandingsekteskap. (etter 433 f.Kr., før kap 12)

 

Eksilet er over, folket er kommet tilbake, tempelet og muren er bygget opp, de forplikter seg på loven igjen....  det eneste som mangler er kongen, og den neste kongen i rekka er Jesus. I tillegg slutter boka med noen episoder som viser at folket ikke er fullstendig reformert ennå, til tross for Nehemjas reformer. Det er nødvendig med en gjenfødelse, og den kom 400 år senere.