AMOS

AMOS

Gud brøler mot sosial urettferdighet

Tidsperiode: Ca. 760 f.Kr.

Hensikt: Kalle de velstående i Israel til å omvende seg fra undertrykkelse av fattige, stolthet og avgudsdyrkelse.

Nøkkelvers: 5:6-7

Amos var profet til nordriket Israel, men egentlig var han hverken profet eller prest, men bonde (1:1, 7:14-15). I tillegg var han også fra Juda, men han ble sendt til Israel med dette budskapet fra Gud. 

 

På denne tiden opplevde både Israel og Juda en politisk og økonomisk gullalder. De hadde bl.a. vunnet tilbake noen landområder etter en profeti av Jona (2. Kong 14:25). Derfor føler de seg trolig trygge og ser på velstanden og de gode tidene som Guds velsignelse. Men Guds dom skal komme over Israel pga sosial urettferdighet, korrupsjon og undertrykkelse av fattige. Dommen skjedde da Assyria tok Israel i 722 f.Kr.

 

Boka kan deles inn slik: 

 

  • 1,1-2: Introduksjon
  • 1,3 - 2,5: Dom over nabofolkene
  • 2,6-16: Dom over Israel
  • 3,1 - 5,17: 3 ord (“Hør dette ordet…”)
  • 5,18 - 6,14: 2 ve-rop
  • 7,1 - 9,10: 5 visjoner
  • 9,11-15: Gjenopprettelse

 

Guds dom over synd peker fram mot da Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og Amos 9:11-12 om den gjenreiste "Davids falne hytte" siteres i Apg 15:16-17, hvor apostlene tolker dette som hedningenes inkludering i Guds folk. Nordriket Israel skal gå under, og gikk under, men Gud skal gjenreise dem senere i form av hedninger som kommer til tro. 

 

Intro:

Kap 3-6:

Kap 1:

7:1 - 9:10

Kap 2:

9:11-15