HAGGAI

HAGGAI

Fortsett å bygge!

Tidsperiode: 520 f.Kr.

Hensikt: Oppmuntre til å fortsette gjenoppbyggingen av templet

Nøkkelvers: 1:8, 2:4-5, 2:9

Etter at jødene kom tilbake fra Babylon i 539 f.Kr., la de grunnmuren til tempelet i 536 f.Kr. Etter dette ble arbeidet hindret, og etter hvert stoppet det helt opp. Når Haggai kommer med sitt budskap, har arbeidet stått ganske stille i 16 år. Nå sier folket at "tiden ikke er kommet for å bygge Herrens hus" (1:2).

 

Haggai kommer med fire budskap: 

  1. (Kap 1) Et budskap til stattholderen Serubbabel og øverstepresten Josva. Avlingene er dårlige "fordi mitt hus ligger i ruiner mens dere har det travelt med deres egne hus." (1:9) Arbeidet gjenopptas.
  2. (2:1-9) 1 måned senere. En oppmuntring til de som var skuffet over det nye tempelet (Esra 3:12). Byggingen er likevel Guds vilje, og Gud lover at "dette nye huset skal bli herligere enn det første".
  3. (2:10-19) Ca. 2 måneder senere. Paktsforbannelsene (dårlige avlinger) vil bli snudd til paktsvelsignelser siden de har gjenopptatt byggingen.
  4. (2:20-23) Samme dag som 3. budskap. Til Serubbabel. Nasjoner skal gå under, men Serubbabel er utvalgt.

 

 

Serubbabel var kong Jojakins barnebarn og arving til tronen i Jerusalem. Det fjerde budskapet er et løfte om at han skal bli stamfar til Messias, og han er også en av to personer som står i begge slektstavlene til Jesus i NT. Guds løfte i 2:7-9 om at alle folkeslags skatter/lengsel skal fylle tempelet får også sin oppfyllelse ved at alle folkeslag blir en del av Guds tempel ved tro på Jesus.