3. MOSEBOK

3. MOSEBOK

Gud kaller Israel til å være hellige slik som han selv er hellig

Setting: Rett etter at telthelligdommen er reist (ca. 1445 f.Kr.)

Nøkkelvers: 11:45

Det er en glidende overgang fra 2. til 3. Mosebok. 2. Mosebok slutter med at ikke engang Moses kunne gå inn i telthelligdommen fordi Gud hadde tatt bolig der. På neste side begynner 3. Mosebok som forklarer hvordan de faktisk kan komme inn i telthelligdommen og hvilken framgangsmåte som gjelder for dette. Det virker som at 3. Mos 1:1 skjer samme dag som de har satt opp telthelligdommen. 3. Mosebok er en slags håndbok for prestene, slik at de kunne vite hva de måtte gjøre for å opprettholde relasjonen med Gud. Og fortsatt er det Gud som gjør det mulig for dem å ha en relasjon med ham.

 

3. Mosebok kan være utfordrende å komme seg gjennom fordi alle ofringene er så fjernt for oss. Men hovedpoenget er viktig også i NT: “Dere skal være hellige for jeg er hellig.” (3. Mos 11:45, 1 Pet 1:14-16, Hebr 12:14) Vi er også kalt til å leve hellige liv fordi Gud er hellig.

 

Ordet ‘hellig’ brukes over 90 ganger i 3. Mosebok og betyr egentlig ‘adskilt’, som det motsatte av det som er ‘vanlig’ og ‘verdslig’. Gud gir dem disse lovene a) for at de skal kunne ha en relasjon med ham, b) for å vise sin karakter og hellighet, c) så de kan vite hva som er synd, og d) for å gi dem et bedre liv. Han gir dem ikke loven for å gjøre det vanskelig for dem, men gir dem også lover som ga bedre hygiene og lover for å beskytte samfunnet. Og når israelittene skulle være hellige, betydde det å være ‘adskilt’ fra de andre folkene rundt dem. Så en del lover, som vi kanskje ikke skjønner poenget med, kom fra praksiser naboene deres hadde. Israelittene skulle ikke gjøre de samme tingene fordi de skulle være et annerledes folk.

 

Når vi leser 3. Mosebok er det lett å sitte igjen med en lettelse over at vi ikke trenger å holde på med alle ofringene, men det er ikke poenget med denne boka. Hvis vi kommer ordentlig inn i dette stoffet, komme trolig følgende ting til å skje:

 

1. Du kommer til å frykte Gud mer når du ser hvor hellig han er

2. Du kommer til å ta synd mer på alvor

3. Du kommer til å elske din neste mer (det eneste stedet i GT dette står er 3. Mos 19:18)

4. Du kommer til å elske Jesus mer når du ser hva offeret hans betydde i lys av ofringene i 3. Mosebok

 

Alle disse forskjellige ofringene vi leser om peker fram mot Jesus og er ulike aspekter av hans død på korset. Spesielt Hebreerbrevet forklarer denne sammenhengen og hvordan Jesus oppfylte alle ofringene i den gamle pakt. Spesielt viktig er 3. Mos 16 og Den store forsoningsdagen, hvor det blir ekstra tydelig hvordan Jesus er vår øversteprest som har gjort denne soningen én gang for alle (Hebr 9:23-28).

Struktur:

Kap 1-7: De ulike ofringene

Kap 8-10: Prestenes innvielse

Kap 11-15: Rent og urent

Kap 16: Den store forsoningsdagen

Kap 17-27: Hellighet i hverdagen

Intro

Kap 1-15

Kap 16

Kap 17-27