GALATERNE

GALATERNE

Guds nåde bringer frihet

Skrevet: 48 e.Kr.

Hensikt: Forklare at det kristne livet kommer fra Ånden og ikke Moseloven

Nøkkelvers: 5:1

En undertittel til Galaterbrevet kunne vært: “Hva er det sanne evangeliet?” Menighetene i Galatia hadde fått besøk av noen vranglærere som forkynte ”Jesus + Moseloven”. De mente at hedningekristne måtte omskjæres og holde Moseloven for å kunne være kristne. Paulus går hardt imot dette og understreker at kristne er frelst ved tro alene, uten loven, og han sier de må holde fast på friheten de har i Kristus.

 

Paulus bruker flere ganger ordet ”rettferdiggjøre” - et uttrykk fra rettssalen som ble brukt når en tiltalt ble frikjent og erklært uskyldig. Han hamrer fast at de blir erklært uskyldig i Guds øyne bare fordi de tror, ikke fordi de følger Moseloven.


Det kan være vanskelig i vite hva vi skal gjøre med Moseloven nå som Jesus har kommet. Paulus er i alle fall klar på at å følge den er å gå bakover på Guds plan. Moseloven var tidsbestemt og det var aldri meningen at kristne skulle leve etter den. Vi er kalt til frihet i Kristus og må ikke bli slaver igjen (5:1). 

 

Galaterbrevet kan ha blitt skrevet rundt år 48. I så fall er det Paulus' første brev.

Datering via Apg

3:19-26